Vratislav Hlásek

Má cesta k pomoci druhým začala, stejně jako u většiny ostatních, z potřeby uniknout vlastním nevyřešeným problémům. Teprve uvědomění si této skutečnosti a aktivní přístup k řešení sebe sama, mi umožnily nalézt osobní svobodu, získat potřebný nadhled a výrazně si zjednodušit život.

Osobní re|design

formou koučovacího rozhovoru pomáhá klientům objevit různá omezení v jejich způsobu myšlení o sobě, o lidech i ostatních věcech a dějích.

Napomáhá klientům při přijímání vlastní přirozenosti a při inventuře dosavadních hodnot a otevírání  prostorů pro objevení či potvrzení smyslu jeho konání i pro to jak ho svobodně realizovat.

Partnerský re|design

pomáhá odstraňovat komunikační bariéry v partnerských krizích či rodičovských problémech, a to především s ohledem na minimalizování jejich případných negativních dopadů na děti. 

Zvědoměním svých osobních životních příběhů v souvislostech s přirozenými lidskými potřebami a obecnými kulturními schématy se klientům otevírá prostor pro pochopení sebe sama, ale i partnera a dětí.

Intimní re|design

formou provázeného prožívání pomáhá klientům při řešení problémů s přijetím svého těla a  sebe sama, se zvládáním studu či trémy a s nejistotou v osobní i partnerské intimitě.

Otevřeně se věnuje například tématům jako je mazlení, nahota, erotika, sexualita, která jsou v naší společnosti, žel, stále ještě tabuizována.


Svůj život máme každý na dosah.

Zdroj: https://wave.rozhlas.cz/sites/default/files/styles/cro_16x9_tablet/public/images/8d8ff3cd1e786326d179da2fe1b631bf.jpg?itok=UzJZsdzg&timestamp=1540892452

Vratislav Hlásek

Padesát let svého života jsem prožil jako dítě, student, učitel, vychovatel v dětském domově, podnikatel, partner, manžel, lektor, rodič, kouč a pěstoun na přechodnou dobu. Všechny tyto životní role u mě propojuje touha po objevování lidské přirozenosti, prožívání individuální svobody a přebírání odpovědnosti za vlastní život.

Více než 30 let práce s dětmi a mladými lidmi bez funkčního rodinného zázemí mě dovedlo k sledování nových poznatků neurobiologie, ke studiu moderních sebeuvědomovacích metod a k tradiční práci s tělem.

Díky tomu jsem mohl provést již stovky lidí při hledání jejich vlastních řešení pro svobodný a naplněný život.

Více o mně naleznete zde.


Nejnovější rozhovor

.YouTube, 7. 6. 2021

Vybrané videorozhovory

"Partnery chceme vlastnit a řídit, bojíme se být sami, staré vzorce tradiční rodiny se začaly rozpadat už v 19. století. Single lidé jsou historicky novinka, jediná naše budoucnost jsou děti, říká Vratislav Hlásek, párový terapeut a průkopník přechodné pěstounské péče. Děti z kojeneckých ústavů mají problém obstát, nedůvěřují vztahům, chtějí si je kupovat. Dobrý rodič je ten nejlepší možný, říká." - DVTV, 7. 7. 2020 (celý rozhovor)

YouTube, 3. 1. 2021

YouTube, 5. 5. 2020

YouTube, 1. 4. 2020

YouTube, 26. 2. 2020

YouTube, 6. 4. 2018

Vybrané audiorozhovory

Rodičovská posilovna
Podcast
11. 6. 2021

Rodičovská posilovna
Podcast
4. 6. 2021

Tříletí a šestiletí v jedné třídě? Děti by se od sebe naučily mnohem více, říká kouč Vratislav Hlásek. Odkaz zde.

Děti nepotřebují skleník, ale náruč, komunikaci a smečku. Když dítě přijde o rodiče, je to tragédie. Lepší je vychovávat ve smečce, říká terapeut Vratislav Hlásek. Odkaz zde.


Můj Rozhlas
8. 2. 2021

Problémy ve vztazích neexistují, jsou to většinou naše dětská zranění, ujišťuje partnerský kouč. Odkaz zde.


Podcast
MojeVize
22. 4. 2020

O nové revoluční metodě Osobního re|designu, fyzio-logické socializaci, lásce a intimitě. Odkaz zde.


Český rozhlas
Radio Wave
30. 10. 2018

Poslechněte si magazín Balanc o zdravých mezilidských vztazích, biologické a kulturní dospělosti a o tom, jestli jsou hodní lidé vlastně sobečtí. Odkaz zde.


Podcast
Akademie Bezpečí 28.4.2020

Tématem rozhovoru byly poruchy attachmentu, psychopaté a sociopaté, demokracie vs totalita, hledání bezpečí a další. 
Odkaz zde.


Český rozhlas
Radio Wave
13. 3. 2020

Jak naše zažité vzorce chování z dětství ovlivňují naše partnerské vztahy v dospělosti? Poslechněte si rozhovor s párovým terapeutem. Odkaz zde.


Je paradox, že pravdu mnohdy srozumitelně vyjádří pouze paradox.

Společnosti, které jsem založil a ve kterých stále působím

Institut fyziologické socializace s.r.o.

Posláním institutu je pochopit a vysvětlit, jak různé způsoby předávání sociálních návyků a návyky samotné ovlivňují zdravý vývoj člověka a naopak, jaký vliv mají fyzikální, biochemické, biologické a další procesy lidského těla na průběh socializace.

Pochopení fyziologické podstaty socializace je výjimečně důležité především při volbě odpovídajících způsobů péče o nedospělé jedince v jednotlivých fázích jejich vývoje a nastavování vhodných podmínek při jejich přechodu do dospělosti.

Odbornou prací, publikováním v českém jazyce a vzdělávacími programy si náš institut bere za cíl objevovat a předávat pochopení těchto mechanismů nejen odborníkům z příslušných institucí, učitelům, vychovatelům a pracovníkům v náhradní rodinné péči, ale též všem rodičům a těm, kteří před rodičovstvím teprve stojí.

Rodina v klidu z. ú.

Závislost dětí pouze na dvou nebo dokonce jen na jednom rodiči je neskutečně křehký a ve skutečnosti vlastně nerealizovatelný koncept. Rodina bude v klidu až tehdy, když se v ní budou moci cítit všichni její členové bezpečně, její chod nebude pro nikoho nekonečně vyčerpávající a ztráta některého z jejich členů nepovede k jejímu zhroucení.

Rodina v klidu pomáhá rodičům pochopit, že na výchovu dětí nemusí a ani by neměli, být sami. Přirozeně se o výchovu dětí starala vždy celá tlupa, později pak vesnice. I v dnešní době existují možnosti, jak si okolo sebe vytvořit spolupracující síť, ať už jde o pomoc s hlídáním dětí, sdílení prostředků mezi rodinami nebo společné cesty.

Sdílená ekonomika se již rozbíhá, sdílení péče o děti bude nutným další krokem, aby se rodiče ani děti nezbláznili a naše společnost, která unikátním způsobem umožňuje zvýšit míru osobní svobody, nevymřela.

Objednejte se na nezávazné úvodní sezení

Objednávky na re|design pro mě zajišťuje Institut fyziologické socializace s.r.o. a sezení probíhají v centru Prahy. Více informací o časových možnostech Vám zašlou pracovníci institutu.

Zásady zpracování osobních údajů

  • Osobní
  • Partnerský
  • Rodinný
  • Intimní