Vratislav Hlásek

Provázím klienty k dospělosti, tedy mimo jiné i k zodpovědnosti za svá vlastní rozhodnutí.Vyjádření k medializovaným informacím

Jsem přesvědčen, že z mé strany nedošlo k žádnému nezákonnému jednání. Po dobu prošetřování těchto tvrzení neposkytuji intimní re|design.

Osobní re|design

formou koučovacího rozhovoru pomáhá klientům objevit různá omezení v jejich způsobu myšlení o sobě, o lidech i ostatních věcech a dějích.

Napomáhá klientům při přijímání vlastní přirozenosti a při inventuře dosavadních hodnot. Otevírá klientům  prostor pro objevení či potvrzení smyslu jejich jednání i pro to, jak se svobodně realizovat.

Partnerský re|design

pomáhá odstraňovat komunikační bariéry v partnerských krizích či rodičovských problémech, a to především s ohledem na minimalizování jejich případných negativních dopadů na děti. 

Zvědoměním svých osobních životních příběhů v souvislostech s přirozenými lidskými potřebami a obecnými kulturními schématy se klientům otevírá prostor pro pochopení sebe sama, ale i partnera a dětí.

Intimní re|design

Po dobu probíhajícího prošetřování Intimní re|design neposkytuji. Děkuji za pochopení.

formou provázeného prožívání pomáhá klientům při řešení problémů s přijetím svého těla a  sebe sama, se zvládáním studu či trémy a s nejistotou v osobní i partnerské intimitě.

Otevřeně se věnuje například tématům jako je mazlení, nahota, erotika, sexualita, která jsou v naší společnosti, žel, stále ještě tabuizována.


Svůj život máme každý na dosah.

Zdroj: https://wave.rozhlas.cz/sites/default/files/styles/cro_16x9_tablet/public/images/8d8ff3cd1e786326d179da2fe1b631bf.jpg?itok=UzJZsdzg&timestamp=1540892452

Vratislav Hlásek

Více jak 55 let svého života jsem prožil jako dítě, student, učitel, vychovatel v dětském domově, podnikatel, partner, manžel, lektor, rodič, kouč a pěstoun na přechodnou dobu. Všechny tyto životní role u mě propojuje touha po objevování lidské přirozenosti, prožívání individuální svobody a přebírání odpovědnosti za vlastní život.

Více než 40 let práce s dětmi a mladými lidmi včetně těch bez funkčního rodinného zázemí mě dovedlo k sledování nových poznatků neurobiologie, ke studiu moderních sebeuvědomovacích metod a k tradiční práci s tělem.

Díky tomu jsem mohl provést již stovky lidí při hledání jejich vlastních řešení pro svobodný a naplněný život.

Více o mně naleznete zde.


Rozhovor

.YouTube, 7. 6. 2021

Vybrané videorozhovory

"Partnery chceme vlastnit a řídit, bojíme se být sami, staré vzorce tradiční rodiny se začaly rozpadat už v 19. století. Single lidé jsou historicky novinka, jediná naše budoucnost jsou děti, říká Vratislav Hlásek, párový terapeut a průkopník přechodné pěstounské péče. Děti z kojeneckých ústavů mají problém obstát, nedůvěřují vztahům, chtějí si je kupovat. Dobrý rodič je ten nejlepší možný, říká." - DVTV, 7. 7. 2020 (celý rozhovor)

YouTube, 3. 1. 2021

YouTube, 5. 5. 2020

YouTube, 1. 4. 2020

YouTube, 26. 2. 2020

YouTube, 6. 4. 2018

Vybrané audiorozhovory

Rodičovská posilovna
Podcast
11. 6. 2021

Rodičovská posilovna
Podcast
4. 6. 2021

Tříletí a šestiletí v jedné třídě? Děti by se od sebe naučily mnohem více, říká kouč Vratislav Hlásek. Odkaz zde.

Děti nepotřebují skleník, ale náruč, komunikaci a smečku. Když dítě přijde o rodiče, je to tragédie. Lepší je vychovávat ve smečce, říká terapeut Vratislav Hlásek. Odkaz zde.


Můj Rozhlas
8. 2. 2021

Problémy ve vztazích neexistují, jsou to většinou naše dětská zranění, ujišťuje partnerský kouč. Odkaz zde.


Český rozhlas
Radio Wave
30. 10. 2018

Poslechněte si magazín Balanc o zdravých mezilidských vztazích, biologické a kulturní dospělosti a o tom, jestli jsou hodní lidé vlastně sobečtí. Odkaz zde.


Podcast
Akademie Bezpečí 28.4.2020

Tématem rozhovoru byly poruchy attachmentu, psychopaté a sociopaté, demokracie vs totalita, hledání bezpečí a další. 
Odkaz zde.


Český rozhlas
Radio Wave
13. 3. 2020

Jak naše zažité vzorce chování z dětství ovlivňují naše partnerské vztahy v dospělosti? Poslechněte si rozhovor s párovým terapeutem. Odkaz zde.


Je paradox, že pravdu mnohdy srozumitelně vyjádří pouze paradox.