Vratislav Hlásek

Má cesta k pomoci druhým začala, stejně jako u většiny ostatních, z potřeby uniknout vlastním nevyřešeným problémům. Teprve uvědomění si této skutečnosti a aktivní přístup k řešení sebe sama, mi umožnily nalézt osobní svobodu, získat potřebný nadhled a výrazně si zjednodušit život.

Osobní (re)Design

formou koučovacího rozhovoru pomáhá klientům objevit různá omezení v jejich způsobu myšlení o sobě, o lidech i ostatních věcech a dějích.

Napomáhá klientům při přijímání vlastní přirozenosti a při inventuře dosavadních hodnot a otevírání  prostorů pro objevení či potvrzení smyslu jeho konání i pro to jak ho svobodně realizovat.

Partnerský (re)Design

pomáhá odstraňovat komunikační bariéry v partnerských krizích či rodičovských problémech, a to především s ohledem na minimalizování jejich případných negativních dopadů na děti. 

Zvědoměním svých osobních životních příběhů v souvislostech s přirozenými lidskými potřebami a obecnými kulturními schématy se klientům otevírá prostor pro pochopení sebe sama, ale i partnera a dětí.

Intimní (re)Design

formou provázeného prožívání pomáhá klientům při řešení problémů s přijetím svého těla a  sebe sama, se zvládáním studu či trémy a s nejistotou v osobní i partnerské intimitě.

Otevřeně se věnuje například tématům jako je mazlení, nahota, erotika, sexualita, která jsou v naší společnosti, žel, stále ještě tabuizována.


Svůj život máme každý na dosah.

Zdroj: https://wave.rozhlas.cz/sites/default/files/styles/cro_16x9_tablet/public/images/8d8ff3cd1e786326d179da2fe1b631bf.jpg?itok=UzJZsdzg&timestamp=1540892452

Vratislav Hlásek

Padesát let svého života jsem prožil jako dítě, student, učitel, vychovatel v dětském domově, podnikatel, partner, manžel, lektor, rodič, kouč a pěstoun na přechodnou dobu. Všechny tyto životní role u mě propojuje touha po objevování lidské přirozenosti, prožívání individuální svobody a přebírání odpovědnosti za vlastní život.

Více než 30 let práce s dětmi a mladými lidmi bez funkčního rodinného zázemí mě dovedlo k sledování nových poznatků neurobiologie, ke studiu moderních sebeuvědomovacích metod a k tradiční práci s tělem.

Díky tomu jsem mohl provést již stovky lidí při hledání jejich vlastních řešení pro svobodný a naplněný život.

Více o mně naleznete zde.


Vybrané videorozhovory

YouTube, 6. 4. 2018

YouTube, 26. 2. 2020

Vybrané audiorozhovory


Český rozhlas
Radio Wave
30. 10. 2018

Poslechněte si magazín Balanc o zdravých mezilidských vztazích, biologické a kulturní dospělosti a o tom, jestli jsou hodní lidé vlastně sobečtí. Odkaz zde.


Český rozhlas
Radio Wave
13. 3. 2020

Jak naše zažité vzorce chování z dětství ovlivňují naše partnerské vztahy v dospělosti? Poslechněte si rozhovor s párovým terapeutem. Odkaz zde.


Je paradox, že pravdu mnohdy srozumitelně vyjádří pouze paradox.

Společnosti, které jsem založil a ve kterých stále působím

Institut fyziologické socializace s.r.o.

Posláním institutu je pochopit a vysvětlit, jak různé způsoby předávání sociálních návyků a návyky samotné ovlivňují zdravý vývoj člověka a naopak, jaký vliv mají fyzikální, biochemické, biologické a další procesy lidského těla na průběh socializace.

Pochopení fyziologické podstaty socializace je výjimečně důležité především při volbě odpovídajících způsobů péče o nedospělé jedince v jednotlivých fázích jejich vývoje a nastavování vhodných podmínek při jejich přechodu do dospělosti.

Odbornou prací, publikováním v českém jazyce a vzdělávacími programy si náš institut bere za cíl objevovat a předávat pochopení těchto mechanismů nejen odborníkům z příslušných institucí, učitelům, vychovatelům a pracovníkům v náhradní rodinné péči, ale též všem rodičům a těm, kteří před rodičovstvím teprve stojí.

Rodina v klidu z. ú.

Závislost dětí pouze na dvou nebo dokonce jen na jednom rodiči je neskutečně křehký a ve skutečnosti vlastně nerealizovatelný koncept. Rodina bude v klidu až tehdy, když se v ní budou moci cítit všichni její členové bezpečně, její chod nebude pro nikoho nekonečně vyčerpávající a ztráta některého z jejich členů nepovede k jejímu zhroucení.

Rodina v klidu pomáhá rodičům pochopit, že na výchovu dětí nemusí a ani by neměli, být sami. Přirozeně se o výchovu dětí starala vždy celá tlupa, později pak vesnice. I v dnešní době existují možnosti, jak si okolo sebe vytvořit spolupracující síť, ať už jde o pomoc s hlídáním dětí, sdílení prostředků mezi rodinami nebo společné cesty.

Sdílená ekonomika se již rozbíhá, sdílení péče o děti bude nutným další krokem, aby se rodiče ani děti nezbláznili a naše společnost, která unikátním způsobem umožňuje zvýšit míru osobní svobody, nevymřela.

Objednejte se na nezávazné úvodní sezení

Objednávky na (re)Design pro mě zajišťuje Institut fyziologické socializace s.r.o. a sezení probíhají v centru Prahy. Více informací o časových možnostech Vám zašlou pracovníci institutu.

Zásady zpracování osobních údajů

  • Osobní
  • Partnerský
  • Rodinný