Kontaktujte nás: +420 736 611 277 | vratislav@hlasek.net

Svůj život máme každý na dosah!

Osobní, partnerský, rodinný, intimní a týmový (re)design

Vratislav Hlásek

 

 

Vědomý přístup k sobě umožňuje svobodný přístup ke světu.

Klid ze souladu mysli a těla je základem klidu ve vztazích.

 

Jednodušší život se jednodušeji žije.
Vratislav Hlásek

 

VHPadesát let svého života jsem prožil jako dítě, student, učitel, vychovatel v dětském domově, podnikatel, partner, manžel,  lektor, rodič, kouč a pěstoun na přechodnou dobu. Všechny tyto mé životní role propojuje touha po objevování lidské přirozenosti, prožívání individuální svobody a přebírání osobní odpovědnosti za vlastní život. Během své praxe jsem zjistil, že psychické i somatické deficity, jimiž trpí dospělí, kteří strávili své dětství v ústavní péči, se stále častěji dotýkají i lidí z rodin zdánlivě funkčních a materiálně zajištěných.

Více než 25 let práce s dětmi a mladými lidmi bez funkčního rodinného zázemí mne dovedlo k sledování nových poznatků neurobiologie, ke studiu moderních sebeuvědomovacích metod a k tradiční práci s tělem.

Moje cesta k pomoci druhým začala, stejně jako u většiny ostatních, z potřeby uniknout vlastním nevyřešeným problémům. Teprve uvědomění si této skutečnosti a aktivní přístup k řešení sebe sama, mi umožnily nalézt osobní svobodu, získat potřebný nadhled a výrazně si zjednodušit život.

Cílem spolupráce s klientem je nalezení jeho životního souladu změnou nechtěných návyků. Dosáhnout osobní svobody pomáhám klientům především následujícími metodami:

Individuální koučování

  • Přemýšlivým rozhovorem objevujeme s klientem různá omezení v jeho způsobu přemyšlení o sobě, lidech i ostatních věcech.
  • Mentoringem o fungování a schopnostech našeho mozku pak nacházíme možnosti k jejich překonání.
  • Konfrontací individuálního životního příběhu s přirozeným potřebami a obecnými kulturními schématy, pomáhám klientovi vytvořit prostor pro pochopení sebe sama.
  • Provázením podporuji klienta při přijímání jeho vlastní přirozenosti, při inventuře dosavadních hodnot a při objevení či potvrzení smyslu jeho konání i pro to, jak ho svobodně realizovat.

Skupinové či párové koučování

  • Metodou moderovaného rozhovoru pomáhám odstraňovat komunikační bariéry ve firmách, partnerských krizích či rodičovských problémech, a to především s ohledem na minimalizování jejich negativního dopadu na děti.

Práce s tělem

  • Formou provázeného prožívání pomáhám při řešení problémů s přijetím sebe sama, se zvládáním trémy či studu, s nejistotou v osobní i partnerské intimitě či sexualitě ap.

Objevte svou schopnost žít jednodušší a svobodnější život. Budete tak inspirovat ke svobodnému životu i ostatní a především své děti.

 

 

Objednejte si nezávazné úvodní sezení

 


Život je jednoduchý, komplikuje se pouze tehdy, pokud na jeho komplikovanosti sami trváme.
Konfucius

 

 

rodinaNaše rodina začala jako první v ČR přebírat novorozená miminka do pěstounské péče na přechodnou dobu. Jedná se o urgentní péči, která nastupuje ihned po té, co bylo miminko opuštěno či nalezeno, aby nemuselo být umístěno do ústavní péče. Od srpna 2009 jsme takto postupně pečovali o 18 opuštěných miminek.

 
 

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec,
že jsou jednoduché a snadno pochopitelné;
pokud ne, nejde o velké pravdy.

Napoleon Hill

    

Zkušenosti a reference

POSTŘEHY
...z nalézání sebe

 

„Spoustu času jsem věnovala hledání toho, co jsem. Přečetla jsem nespočet knih, dívala se na různá videa, absolvovala spousty seminářů a chtěla vše logicky pochopit. Teď vím, že to není jen o mysli, ale i o prožívání sebe sama.

Pochopila jsem, že nemohu své tělo od tohoto procesu oddělovat, jsem to já, patří ke mně, vše se v něm odehrává. A já ho přehlížela, nebo spíš jsem nevěděla, že mi může dát tolik informací potřebných k tomu, abych zjistila, kdo jsem.

Kdo jiný by mohl znát lépe odpověď na otázku co jsem, když ne já? Sama bych to ale nezvládla, měla jsem štěstí na kouče, který mě zajistil bezpečné prostředí a podmínky k tomu, abych si na na tuto otázku odpověděla.

Koučování ve spojení s poznáním vlastních pocitů a prožitků mi dalo chuť a sílu být tím, čím jsem. Děkuji!“

Martina Komendová
+420 774 487 934
tříměsíční cyklus individuálních sezení

 

„Koučink mi umožnil podívat se na svůj dosavadní život jiným úhlem pohledu. Umožnil mi pochopit, že někdy je velkým štěstím a příležitostí nedostat to, co si člověk přeje, v ten okamžik, kdy si to přeje, ale v jiný čas. Řadě věcí, které jsem prožívala, dal koučovací proces smysl, umožnil mi pochopit moje reakce a tyto upravit. Změnila jsem svoje životní tempo a pochopila, že pomalejší rychlost i krok zpátky je někdy důležitější než neustálý běh a rychlost sprintera.

Pan Vratislav Hlásek umí vytvořit bezpečný prostor pro koučink, při kterém věci pojmenovává přesně, jasně a srozumitelně, přesto laskavě, a za to velmi děkuji.“

Vlasta Langhamerová
tříměsíční cyklus individuálních sezení

 

„Když jsem byl požádán, abych napsal nějaké dojmy z koučování, byl jsem rád. Byl jsem rád, protože se velmi rád podělím o své zkušenosti z koučování. Pro mě to znamenalo jeden z nejzásadnějších životních obratů, ne-li vůbec ten nejzásadnější. Obrat v pozitivním slova smyslu.

Sice nedokážu popsat, jak to vlastně funguje, a co přesně se během koučování stane a navíc je to u každého asi individuální, ale já se zklidnil, naučil se (trošku) pracovat s emocemi, pochopil jsem spoustu věcí a naučil se klást otázky a přemýšlet o nich. To všechno dohromady mělo v konečném důsledku efekt jak v soukromém, tak pracovním životě  - zachránilo mi to (s největší pravděpodobností) manželství a znovu dalo chuť do práce. Začal jsem koučování s tím, že nevím, k čemu to bude a jaký bude výsledek, ale že to zkusím. Když se ohlédnu nyní, přibližně dva měsíce poté, co jsem skončil, za procesem koučování, zjišťuji, že teprve teď v plném rozsahu začínám těžit z jeho výsledků. Že jsem jeho výsledky v plném rozsahu zpracoval a použil až nyní.

Koučování mi umožnilo porozumět mnohem více světu okolo sebe a považuji to za tak úžasný nástroj, že jsem „poslal“ na koučování i své společníky.

Je asi důležité, aby kouč a koučovaný byli nějakým způsobem kompatibilní, což se myslím s panem Hláskem velice podařilo.

Zkrátka doporučuji, doporučuji a doporučuji :o)).“

Petr Batěk
GBS Praha s.r.o.
+420  777 728 800
tříměsíční cyklus individuálních sezení

 

„Oceňuji na svém koučovi, s jakou úctou a respektem přistoupil k mým cílům. Oceňuji to, jak mě svým vedením držel na cestě k dosáhnutí toho, abych pocítila radost z dosažených výsledků. Velmi si vážím toho, že jeho podíl na dosažení mých cílů daleko přesáhl rámec obvyklého procesu koučování. Je důsledný a zároven citlivý, náročný a zároveň ochotný vždy pomoci. Odnáším si pocit hluboké úcty k jeho potenciálu, který dokáže při koučování využít tím nejefektivnějším způsobem.“

Dana Kadoríková
+420  722 805 637
tříměsíční cyklus individuálních sezení