JEDNODUŠŠÍ ŽIVOT SE JEDNODUŠEJI ŽIJE

(re)Designujte svůj život podle sebe

Vratislav Hlásek

 

 

Vědomý přístup k sobě umožňuje svobodný přístup ke světu.

Klid ze souladu mysli a těla je základem klidu ve vztazích.

 

Svůj život máme každý na dosah.
Vratislav Hlásek

 

VHPadesát let svého života jsem prožil jako dítě, student, učitel, vychovatel v dětském domově, podnikatel, partner, manžel,  lektor, rodič, kouč a pěstoun na přechodnou dobu. Všechny tyto mé životní role propojuje touha po objevování lidské přirozenosti, prožívání individuální svobody a přebírání osobní odpovědnosti za vlastní život. Během své praxe jsem zjistil, že psychické i somatické deficity, jimiž trpí dospělí, kteří strávili své dětství v ústavní péči, se stále častěji dotýkají i lidí z rodin zdánlivě funkčních a materiálně zajištěných.

Více než 25 let práce s dětmi a mladými lidmi bez funkčního rodinného zázemí mne dovedlo k sledování nových poznatků neurobiologie, ke studiu moderních sebeuvědomovacích metod a k tradiční práci s tělem.

Moje cesta k pomoci druhým začala, stejně jako u většiny ostatních, z potřeby uniknout vlastním nevyřešeným problémům. Teprve uvědomění si této skutečnosti a aktivní přístup k řešení sebe sama, mi umožnily nalézt osobní svobodu, získat potřebný nadhled a výrazně si zjednodušit život.

Cílem spolupráce s klientem je nalezení jeho životního souladu změnou nechtěných návyků. Dosáhnout osobní svobody pomáhám klientům především následujícími metodami:

Individuální koučování

  • Přemýšlivým rozhovorem objevujeme s klientem různá omezení v jeho způsobu přemyšlení o sobě, lidech i ostatních věcech.
  • Mentoringem o fungování a schopnostech našeho mozku pak nacházíme možnosti k jejich překonání.
  • Konfrontací individuálního životního příběhu s přirozeným potřebami a obecnými kulturními schématy, pomáhám klientovi vytvořit prostor pro pochopení sebe sama.
  • Provázením podporuji klienta při přijímání jeho vlastní přirozenosti, při inventuře dosavadních hodnot a při objevení či potvrzení smyslu jeho konání i pro to, jak ho svobodně realizovat.

Skupinové či párové koučování

  • Metodou moderovaného rozhovoru pomáhám odstraňovat komunikační bariéry ve firmách, partnerských krizích či rodičovských problémech, a to především s ohledem na minimalizování jejich negativního dopadu na děti.

Práce s tělem

  • Formou provázeného prožívání pomáhám při řešení problémů s přijetím sebe sama, se zvládáním trémy či studu, s nejistotou v osobní i partnerské intimitě či sexualitě ap.

Objevte svou schopnost žít jednodušší a svobodnější život. Budete tak inspirovat ke svobodnému životu i ostatní a především své děti.

 

 

Objednejte si nezávazné úvodní sezení

 


Život je jednoduchý, komplikuje se pouze tehdy, pokud na jeho komplikovanosti sami trváme.
Konfucius

 

 

rodinaNaše rodina začala jako první v ČR přebírat novorozená miminka do pěstounské péče na přechodnou dobu. Jedná se o urgentní péči, která nastupuje ihned po té, co bylo miminko opuštěno či nalezeno, aby nemuselo být umístěno do ústavní péče. Od srpna 2009 jsme takto postupně pečovali o 18 opuštěných miminek.

 
 

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec,
že jsou jednoduché a snadno pochopitelné;
pokud ne, nejde o velké pravdy.

Napoleon Hill